نشت گاز

تعرفه تبلیغات در سایت

در صورت نشت گاز و یا استشمام بوی آن، قبل از هر کاری باید دقت کرد که در آن محل هیچگونه جرقه ای زده نشود، از روشن کردن کبریت، فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خاموش کردن وسایل برقی، خودداری و دستورات زیر اجرا شوند .

۱) فوراً شیر اصلی گاز بسته شود؛

۲) افراد خانواده از محل آلوده به گاز خارج شوند ؛

۳) در و پنجره ها باز شوند؛

۴) با تکان دادن حوله پنبه ای مرطوب جریان خروج هوای آلوده به گاز تسریع شود ؛

۵) چنانچه محل آلوده به گاز تاریک باشد، بر ای روشنایی محل از چراغ قوه که در خارج از فضای آلوده به گاز روشن شده، استفاده شود ؛

۶) در صورت بروز هر نوع آتش سوزی در ساختمان چون وجود گاز در لوله احتمالاً باعث تشدید آتش سوزی خواهد شد، فوراً شیر اصلی ورود گاز به ساختمان که بعد از کنتور قرار دارد بسته شود تا جریان گاز به داخل گاز به داخل ساختمان قطع گردد.

در صورت بروز هرگونه حادثه منجر به نشت گاز، بدون فوت وقت و با خونسردی کامل با شماره تلفن های پست امداد شرکت گاز ناحیه تماس گرفته شود .ضمنًا نصب و استفاده از خاموش کننده های استاندارد در آشپزخانه از ضایعات ناشی از آ تش سوزی ها، به موقع جلوگیری می کند.

...
نویسنده : علی بحرانی بازدید : 33 تاريخ : جمعه 5 مرداد 1397 ساعت: 18:31