ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه 9

تعرفه تبلیغات در سایت

صفحه 9

مقدمه

در زمانیکه ما زندگی می کنیم تغییرات بزرگی در زندگی انسانها در حال رخ دادن است.

همه آنها نتیجه تجربه انسان هستند، چه از طریق تجربه شخصی و چه از طریق تجربه از طریق رسانه، پدیده هایی که مشخصه زمان ما هستند.در گذشته مشخص بود که انسان دستاوردی به اسم ماشین دارد ، درحالیکه در زمان ما –کامپیوتر میتواند در بازی شطرنج قهرمان جهان شود.

قبل از ساختار سلسله مراتبی که در گذشته پذیرفته شده بود،شخص  بزرگسال بر کودک مزیت داشت.زیراکه صاحب اقتدار فرد بزرگسال بود به سبب دانشی که داشت و او اقتدار داشت. اگرچه امروز یک بچه کوچک که هنوز چیز زیادی یاد نگرفته است از طریق اینترنت  می تواند با یک پروفسور بزرگسال که در قسمتی از جهان مشغول است ارتباط برقرار کند. در گذشته هر آدم فقط محیط اطراف و نزدیک به خودش را میشناخت. اگرچه اکنون ، دنیا با کمک وسایل ارتباط جمعی مدرن به نوعی "جهانی" شده است. آدمی که در خانه اش  در اتاق نشسته است ، از یک کانال تلویزیون به کانال دیگر می رود، از آگهی شکلات به تصاویری از کودکان گرسنه می رود...و درمانگاههای مدرن- دستاوردهایی در نسخه های [مختلف] تکنولوژی. آنها به انسان امکان می دهند در فضاهایی که قبلا به آنها دسترسی نداشت دخالت داشته باشد. از این طریق امروزه توانایی گسترش زندگی به طور مصنوعی وجود دارد، امکان ترسیم زندگی جدید به طور مصنوعی در آزمایشگاه وجود دارد، دانستن نقص جنین از قبل و حتی اصلاح ژنتیکی .

ولی این امکانات و امکانات دیگر سبب گسست در موضوعات و ارزشهایی شده اند که برای بشر پذیرفته شده بودند، درباره جایگاه شان در جهان ، و درباره طبیعت بشر و ارزشهای زندگی اش.

در نتیجه سوالهای اساسی زیر پیش می آیند:

-آیا جنین در شکم مادر دارای حقوق یک فرد کامل به معنای تمام کلمه است؟ آیا مادر حق دارد تصمیم بگیرد به زندگی جنین خاتمه بدهد؟

-آیا زندگی یک آدم که ماههای زیادی را روی تخت بیمارستان بیهوش سپری کرده است ارزش دارد؟

-آیا کسی حق دارد که زندگی یک آدم را تحت شرایط خاص بگیرد؟

-آیا زندگی یک آدم ممکن است از زندگی آدم دیگر ارزشمندتر باشد؟

-آیا آدم باید برای نجات دوستش جان خودش را به خطر بیاندازد؟

به نظر می رسد که بعضی از این سوالات جدید می باشند،سوالات نسلهای قبل با این مسائل سروکار نداشته اند.شاید معلوم شود که سوالهای با اهمیت زیادی درباره انسان و زندگی انسان روشنفکران را در همه فرهنگها و در  همه ادوار مشغول می کرده است. دانشمندان و فیلسوفان، پزشکان و روانپزشکان، وکلا و قانونگذاران ،تاریخدانان و انسان شناسان- همه آنها با معضلات سختی درباره زندگی آدم دست و پنجه نرم می کردند.

در زیر سوال های اصلی و سخت زندگی انسان مطرح می شود و به آنها از طریق رویکرد بین رشته ای پاسخ می دهیم. ما خواهیم دید که دانشمندان اسراییلی در ادوار گذشته چگونه با این سوالات دست و پنجه نرم می کردند.بین پاسخ ها مقایسه انجام خواهیم داد  پاسخ های فرهنگی را با پاسخ های فلسفه جهانی مقایسه خواهیم کرد. به این طریق درباره مشترکات و تفاوتهایی که بین تفکر یهودی و فرهنگ جهانی وجود دارد اطلاع کسب خواهیم کرد ، 

...
نویسنده : علی بحرانی بازدید : 9 تاريخ : جمعه 5 مرداد 1397 ساعت: 18:31