ترجمه کتاب ובחרת בחיים صفحه13

تعرفه تبلیغات در سایت

صفحه 13

پیشگفتار: مسئله غامض اخلاقی چیست؟

همانطور که در مقدمه گفته شد ، درباره زندگی انسان در فرهنگ اسراییل مسائل غامض و مشکل اخلاقی مطرح می شوند. ولی در ابتدا بیایید به این بپردازیم که مشکل اخلاقی چیست.

مشکل اخلاقی سوالی است عملی که نیاز به اتخاذ تصمیم دارد.

ما گاهی با مشکل های عملی در زندگی روزانه مواجه میشویم. اگرچه همه مشکل های عملی مشکل اخلاقی نیستند.

اگر اینطور است کدام مشکلات مشکلات اخلاقی هستند؟

مشکل اخلاقی به ارزشها بستگی دارد.

ارزش چیست؟

ارزش یک ایده آل در فضای عقیده ، فضای اخلاقیات و فضای رفتار است.

بشر برای خود یک سیستم رتبه بندی شده  از ارزش ها به وجود می آورد. برای اعمال ارزش های مهم آنها آماده اند تا از قواعد مهم دیگر برای خود عدول کنند.

به عنوان مثال درستکاری یک ارزش است.آدم درستکار درستکارانه رفتار می کند و در نتیجه از به موفقیت رسیدن چشمپوشی میکند.راستگویی یک ارزش است. برای ارزش دادن به صداقت انسان آماده است از پولش چشمپوشی کند.

فعالیت ها

مثال هایی دیگر از ارزش هایی بیاورید که انسانها برای بها دادن به آنها حاضرند از چیزهایی که برایشان مهم است چشمپوشی کنند.

چگونه سوال اخلاقی را تعریف کنیم؟

در مقدمه دو ویژگی مشکل اخلاقی را ذکر کردیم:

الف:مشکل اخلاقی یک پرسش است که نیاز به تصمیم دارد.

ب:مشکل اخلاقی پرسشی است که در آن ارزشها دخالت دارند. ای ارزشها با هم تداخل دارند.

برای تعیین پرسش های اخلاقی همچنین از میان ویژگی های اصطلاحات ، مانند: خوب و بد؛ شایسته و ناشایسته؛ انتخاب و وظیفه، قصد و اتخاذ تصمیم؛ مشکل غامض و قضاوت براساس ارزشها.

در مقایسه با این، در مورد پرسش های علمی موضوعات دیگر را مورد توجه قرار میدهیم: حقیقت و دروغ، هست و نیست، درک واقعیت و نتیجه گیری.

فضای دیگر زیبایی شناسی است و به پرسش مربوط به طعم چیزها مربوط میشود.سوالاتی که مربوط به تصمیم شخصی یا به سلیقه میشوند را در موضوعاتی مانند : زیبا یا زشت؛ خوشمزه یا بدمزه؛ بهتر یا بدتر و از این قبیل.


...
نویسنده : علی بحرانی بازدید : 13 تاريخ : جمعه 5 مرداد 1397 ساعت: 18:31